新モンゴル高専
Шинэ Монгол Технологийн Коллеж
New Mongol College of technology

Төгсөгчийн загвар

1.1. МӨРӨӨДӨЛ, ЗОРИЛГОТОЙ  

Тууштай байх чадвартай.

1.2. ЭРҮҮЛ ЧИЙРЭГ
Өөрийгөө эрүүл чийрэг байлгах чадвартай.

1.3. ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНЭН МЭДЛЭГТЭЙ
Юмсыг ШУ- үнэн мэдлэг дээр тулгуурлаж танин мэддэг чадвартай.

1.4. ОРЧИН ҮЕИЙН ТЕХНИК, ТЕХНОЛОГИЙГ ЭЗЭМШСЭН
Мэргэжилтний хувьд маш олон зэвсэгтэй.

1.5. ОЛОН ТАЛТ ҮЗЭЛТЭЙ, ХӨРВӨХ ЧАДВАРЫГ ЭЗЭМШСЭН
Цовоо, сэргэлэн байх чадвартай.

1.6.БИЗНЕСИЙН БҮТЭЭЛЧ СЭТГЭЛГЭЭТЭЙ

Асуудлыг олж харж, шийдвэрлэх чадвартай.

1.7.ХҮНЛЭГ ЭНЭРЭНГҮЙ

Хүн, байгаль, нийгмийг хүндэтгэн хайрлаж, энэрэх сэтгэлтэй.