新モンゴル高専
Шинэ Монгол Технологийн Коллеж
New Mongol College of technology

ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖ ТАНЫГ УРЬЖ БАЙНА

16.04.2020

Шинэ Монгол технологийн коллеж нь ирээдүйд инженер технологийн чиглэлээр мэргэжил эзэмших хүсэл эрмэлзэлтэй 9-р ангиа төгсөж байгаа сурагчдыг 2020.04.13-ний өдрөөс эхлэн элсэлтэд бүртгэж эхэллээ.

Та ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ дарж ороод бүртгэлээ хийлгэнэ үү.
Манай сургууль нь 5 жилийн цогц инженерийн дээд боловсролын хөтөлбөр, 3 жилийн ахлах сургуулийн хөтөлбөрийг зэрэг хэрэгжүүлдэг бөгөөд ахлах сургуулийн гэрчилгээ, дипломын дээд боловсролтой инженерийн мэргэжилтэй төгсөгчид бэлтгэн гаргана.

Элсэлттэй холбоотой мэдээлэл авах утас: 99510543, 88806229