Онцлох мэдээ, мэдээлэл

Дүрэм журмууд

Шинэ Монгол Технологийн коллежийн 2022-2023 оны хичээлийн жилд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй дүрэм, журмуудтай танилцана уу.

https://heyzine.com/flip-book/5ed6737d92.html